ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Příjemce: Sentop, s.r.o., Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok,
Email: info@3dhodiny.sk
Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží:   .......................................   ...............................
.................................................. .................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. .................................................. ..................
.................................................. .................................................. .................................................. ...................
Datum objednání / datum přijetí: ............................................ .................................................. ...................
Doklad o koupi č.: ............................................ .................................................. ...............................................
Jméno a příjmení spotřebitele .............................................. .................................................. ......................
Adresa spotřebitele ........................ ........................ .................................................. .......................................


Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ..................................... .....


Datum ....................................


POUČENÍ O uplatnění práva SPOTŘEBITELŮ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.
2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.
3. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným doporučeně poštou nebo e-mailem s vyžádáním si potvrzení o přečtení) na adresu: info@3dhodiny.sk .Na tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný na adrese http://www.3dhodiny.sk/dokumenty/odstupenieodzmluvy.pdf
4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Důsledku odstoupení od SMLOUVY

1. Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy a splněna podmínka podle odst. 2. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
2. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Tvorba web stránok - fofos.sk, s.r.o.