Reklamační protokol.

číslo.: ...................... / vyplní prodávající /
Prodávající: Sentop, s.r.o., Oravský Podzámok 288, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 46 835 318, info@3dhodiny.sk

a) Kupující: .............................................. .................................................. .................................................
b) Reklamované produkt: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
c) Doklad o koupi č. .............................. d) Datum zakoupení produktu: .................. ..................
e) Datum uplatnění reklamace: ............................................ .................................................. ....................
f) Reklamované vady .............................................. .................................................. ......................................
.................................................. .................................................. .................................................. .....................
.................................................. .................................................. .................................................. ....................
Poučení pro spotřebitele: Uvedené v Reklamačním řádu, bod 27.
g) Spotřebitel se rozhodl a uplatňuje si právo na: □ řádně, včas a bezplatně odstranění vady, □ výměna produktu, □ výměna součásti produktu, □ výměna vadného produktu za bezvadný, □ zrušení kupní smlouvy, □ přiměřená sleva z ceny produktu. / Spotřebitel označí jednu z uvedených možnosti /
h) Určení způsobu vyřízení reklamace prodávajícím: □ ihned, □ do 3 pracovních dnů / jedná se o složitý případ /, □ nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace / vyžaduje složité technické zhodnocení výrobku /
i) Vybavení reklamace: □ ihned, □ reklamace bude vyřízena dne: ...............................
Kupující: ............................................... Prodávající : .............................................
/ Podpisy pouze v případě uplatnění reklamace poštou /
j) Způsob vyřízení reklamace:
□ písemná výzva k převzetí plnění dne ....................
k) * Reklamace uznána: □ bezplatně odstranění vady - oprava, □ výměna produktu, □ výměna součásti produktu, □ výměna vadného produktu za bezvadný, □ zrušení kupní smlouvy, □ přiměřená sleva z ceny produktu .......... % v hodnotě ........... eur,
l) * Reklamace zamítnuta, důvody:
..............................................................................................................................
...................... ...................................................................................................... ..
..............................................................................................................................

Datum vyřízení reklamace: ....................................................


Prodávající: ............................................. Kupující :. ..............................................


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Tvorba web stránok - fofos.sk, s.r.o.