Prohlášení o ochraně osobních údajů


Ve smyslu zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 428/2002 CFU se provozovatel obchodu zavazuje vykonávat všechny činnosti potřebné proto, aby chránil tyto údaje. Osobní údaje budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele (zasílání novinek) a nebudou postoupeny třetím stranám.

Spoločnosť Sentop s.r.o. Vám oznamuje ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“)

 


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Tvorba web stránok - fofos.sk, s.r.o.